nederlandse vereniging voor jeugdforensische gedragsdeskundigen

 

European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology &
other involved professions - The Netherlands

 

 

Studieochtend 17 november Efcap NL

Geplaatst op 18-09-2022

,

 

Op 17 november 2022, vindt van 09:00 - 12:30 de online studieochtend plaats. 

Graag attenderen wij u op het feit dat aanmelden en afmelding noodzakelijk is voor de toewijzing van accreditatiepunten.

Accreditatie is aangevraagd bij NVO, NIP, FGzP, NvvP en het SKJ.

 

(link zoom) 

 

In de bijlage sturen wij het didactisch programma van de studieochtend mee. 

 

Wij wensen je alvast een leuke en leerzame studieochtend toe!

 

Hartelijke groet,

namens het bestuur van Efcap-nl

Anjuli Coccioli en Liza Willemse

logo-efcap-transparant