nederlandse vereniging voor jeugdforensische gedragsdeskundigen

 

European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology &
other involved professions - The Netherlands

 

Nieuwsoverzicht

 
Zoeken

13 juni drugs gebruik je niet alleen

18 april 2019  -  algemeen
Middelengebruik is tot op zeker hoogte geaccepteerd in Nederland. Een biertje of sigaret mag best, maar alleen als je 18+ bent. Toch is het van belang om oog te hebben voor de samenhang tussen  middelengebruik en gedragsproblematiek zoals agressie en ordeverstoring. Ook andere gevolgen op korte termijn verdienen de aandacht. Zo kan het gebruik van cannabis, maar ook het gebruik van alcohol...

studiedag 7 maart 2019 positief ontvangen

17 april 2019  -  algemeen
De studiedag van 7 maart 2019 is zeer postief gewaardeerd door de bezoekende leden en de introduce's. De lezingen en de sprekers over het onderzoek  naar de effecten van behandeling en de  stand van zaken rondom seksualiteit in Nederland in de ochtend werden zeer positief gewaardeerd. In de middag werd  de diagnostiek en de taxatie van seksueel grensoverschrijdend gedrag alsmede ...

Afscheid Arne Popma

23 oktober 2018  -  algemeen
Op 27 november is de gezamenlijke studiedag georganiseerd door FORCA, EFCAP-nl en AWRJ EFP en het NJI. Deze studiedag stond in het teken van intergenerationele problematiek en het is de laatste keer geweest dat FORCA medeorganisator is geweest. Juist op deze dag maakte Arne Popma bekend dat dit ook zijn laatste keer is geweest in de rol van voorzitter van de Efcap. Jessica  Asscher ga...

Sex, drugs en Rock&Roll

23 oktober 2018  -  algemeen
laatste vergadering bestuur in 2018 en tevens afscheid van Wil Soree en Arne Popma. Na de inspirerende dag 27 november in Utrecht heeft het bestuur van de Efcap nog eenmaal de koppen bij elkaar gestoken voor een interessant programma voor 2019. Volgende jaar zal in het teken staan van SEX, DRUGS en ROCK &ROLL