nederlandse vereniging voor jeugdforensische gedragsdeskundigen

 

European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology &
other involved professions - The Netherlands

 

Nieuwsoverzicht

 
Zoeken

Zevende EFCAP congres 2020 in Eindhoven

11 juni 2019  -  algemeen
Beste collega’s,   In 2020 vindt het zevende EFCAP congres plaats en het is dit keer in Nederland! Datum: 13 t/m 15 mei 2020 Plaats:  Eindhoven   Naar verwachting zal de website half juli online gaan maar ik laat jullie graag als eerste weten wat de insteek van dit congres is. Zie hieronder voor de Engelse tekst. Ik hoop van harte je tegen die tijd te mogen begroeten...

13 juni, Drugs gebruik je niet alleen, Domstad Hogeschool, van 9.30 tot 16.00

18 april 2019  -  algemeen
Drugs gebruik je niet alleen Middelengebruik is tot op zeker hoogte geaccepteerd in Nederland. Een biertje of sigaret mag best, maar alleen als je 18+ bent. Toch is het van belang om oog te hebben voor de samenhang tussen  middelengebruik en gedragsproblematiek zoals agressie en ordeverstoring. Ook andere gevolgen op korte termijn verdienen de aandacht. Zo kan het gebruik van cannabis, ma...

studiedag 7 maart 2019 positief ontvangen

17 april 2019  -  algemeen
De studiedag van 7 maart 2019 is zeer postief gewaardeerd door de bezoekende leden en de introduce's. De lezingen en de sprekers over het onderzoek  naar de effecten van behandeling en de  stand van zaken rondom seksualiteit in Nederland in de ochtend werden zeer positief gewaardeerd. In de middag werd  de diagnostiek en de taxatie van seksueel grensoverschrijdend gedrag alsmede ...

Afscheid Arne Popma

23 oktober 2018  -  algemeen
Op 27 november is de gezamenlijke studiedag georganiseerd door FORCA, EFCAP-nl en AWRJ EFP en het NJI. Deze studiedag stond in het teken van intergenerationele problematiek en het is de laatste keer geweest dat FORCA medeorganisator is geweest. Juist op deze dag maakte Arne Popma bekend dat dit ook zijn laatste keer is geweest in de rol van voorzitter van de Efcap. Jessica  Asscher ga...

Sex, drugs en Rock&Roll

23 oktober 2018  -  algemeen
laatste vergadering bestuur in 2018 en tevens afscheid van Wil Soree en Arne Popma. Na de inspirerende dag 27 november in Utrecht heeft het bestuur van de Efcap nog eenmaal de koppen bij elkaar gestoken voor een interessant programma voor 2019. Volgende jaar zal in het teken staan van SEX, DRUGS en ROCK &ROLL