nederlandse vereniging voor jeugdforensische gedragsdeskundigen

 

European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology &
other involved professions - The Netherlands

 

De vereniging

 

Over ons

Efcap-nl is een vereniging voor gedragsdeskundigen werkzaam in de (gedwongen) hulpverlening aan jongeren met ernstige gedragsproblemen en/of delinquent gedrag. Efcap-nl brengt collega's binnen het forensische jeugdpsychiatrische veld met elkaar in contact door middel van studiedagen en informatie op de website over congressen, vacatures en interessante artikelen.

Doelgroep
Efcap-nl richt zich op gedragsdeskundigen die werken met jongeren tot 24 jaar. Deze jongeren laten ernstige gedragsproblemen en/of delinquent gedrag zien, er zijn problemen met ouders/familie, sociale omgeving en diagnostiek en behandeling vinden veelal plaats binnen een gedwongen straf-of beschermingskader. Ook wordt gefocust op jongeren die ernstige gedragsproblemen dreigen te ontwikkelen.

Doelstelling
Efcap-nl stelt zich ten doel om de samenwerking en kennisoverdracht te bevorderen tussen specialisten werkzaam in de jeugdhulpverlening en aanverwante disciplines, zoals criminologen, sociologen, advocaten en rechters. Zij richt zich op alle aspecten die relevant zijn; van wetenschappelijk onderzoek, praktische aspecten tot beleid.

Werkzaamheden

  • Efcap-nl stimuleert de verdere ontwikkeling en verspreiding van veelbelovende vernieuwingen door het organiseren van 3 studiedagen per jaar en het bieden van een discussieplatform.
  • Efcap-nl heeft een website met informatie over congressen, vacatures en voor leden toegang tot bijvoorbeeld pdf’s van presentaties van sprekers.
  • Efcap-nl draagt middels het organiseren van studiedagen bij aan de verdere ontwikkeling van de beroepscodes en richtlijnen voor vakkundig en ethisch verantwoord handelen in het werkveld.
  • Efcap-nl bevordert het ontstaan van een brede maatschappelijk positieve meningsvorming rondom het werken met jongeren met ernstige gedragsproblemen of -stoornissen door haar leden te stimuleren tot publicaties en lezingen.


Lid worden?
De vereniging bestaat uit gewone leden en studentleden. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt via deze site onder het kopje 'aanmelden als lid'. Het bestuur neemt na aanmelding binnen drie maanden een besluit over de toelating. Lidmaatschap kost €60,- per jaar. Studenten betalen echter maar €30,-per jaar. Voordat de contributie automatisch wordt afgeschreven, krijgt u van Efcap-nl een contributienota. 

Afmelden als lid? 

Uw lidmaatschap is geldig voor het huidige kalenderjaar. Voor het opvolgende kalenderjaar kunt u uw lidmaatschap opzeggen. Hiervoor geldt een opzegtermijn van twee maanden (1november). Uitschrijven kan door middel van het versturen van een e-mail naar eitartsinimda.[antispam].@efcap.nl. U ontvangt een bevestiging van de uitschrijving.  

logo-efcap-transparant