nederlandse vereniging voor jeugdforensische gedragsdeskundigen

 

European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology &
other involved professions - The Netherlands

 

De Vereniging

 

De Efcap-nl is een vereniging voor gedragsdeskundigen werkzaam in de gedwongen hulpverlening aan jongeren met ernstige gedragsproblemen.  

De leden werken over het algemeen met jongeren tot 24 jaar (en hun ouders/familie en sociale omgeving) bij wie interventies (diagnostiek en behandeling) plaatsvinden binnen een gedwongen straf- of beschermingskader. 

De vereniging bevordert  samenwerking, onderzoek en ontwikkeling van diagnostiek, advisering en behandeling aan kinderen en jeugdigen. 

De Efcap-nl bundelt en verspreidt bestaande kennis en kunde op het terrein van gedwongen hulpverlening aan jongeren met ernstige gedragsproblemen/ -stoornissen en hun systeem en stimuleert de verdere ontwikkeling en verspreiding van veelbelovende vernieuwingen. Door collega's in het werkveld met elkaar in contact te brengen en te verbinden op studiedagen en congressen. 

Het bestuur organiseert jaarlijks drie studiedagen, welke voor leden

gratis te bezoeken zijn.   

De contributie voor leden en buitengewone leden bedraagt € 60,- per jaar. De contributie voor student-leden bedraagt € 30 ,– per jaar.

Voordat de contributie automatisch wordt afgeschreven, krijgt u van Efcap-nl een contributienota.