nederlandse vereniging voor jeugdforensische gedragsdeskundigen

 

European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology &
other involved professions - The Netherlands

 

eerdere studiedagen

 

28 september 2018

Het leven in een justitiële jeugdinrichting of forensisch psychiatrische kliniek is niet makkelijk voor jongeren. Ze moeten meewerken aan heel veel geschreven en ongeschreven regels. Als ze na de instelling weer terug naar huis gaan of misschien op zichzelf wonen is het ook niet makkellijk. Veel jongeren ervaren belemmeringen en vooroordelen in de maatschappij. Soms zijn ze duidelijk,  zonder VOG kun je geen stage lopen bijvoorbeeld. Maar veel zijn ook niet zo duidelijk, hoe kunnen we als instelling jongeren ondersteunen in het omgaan met deze problemen.

In de studiedag op 29 september willen we aandacht besteden aan hoe we stigmatiseren kunnen voorkomen en hoe we jongeren kunnen ondersteunen bij het omgaan met de vooroordelen die leven in de maatschappij.

In de ochtend zal in  verschillende lezingen inzicht worden geven in theorie en praktijk rondom stigma bij jongeren met psychiatrische problemen maar zeker ook de invloed van een veroordeling. Na een eerste  algemene inleiding op stigma wordt daarna ingezoomd op de gevolgen  voor de arbeidsmarkt en opleiding. Hoe ervaren jongeren en naasten de onbedoelde gevolgen van een veroordeling en wat zijn de gevolgen van deze stigmatisering op de arbeidsmarkt. Daarna wordt meer aandacht besteed aan de ervaring van jongeren met psychiatrische problematiek en hoe deze een zelfstigma veroorzaken, maar ook  een stigma door anderen krijgen opgelegd. We eindigen de ochtend met een ervaringsverhaal van een ervaringsdeskundige, wat betekent het stigma van een veroordeling voor je leven en hoe kun je verder gaan.

27 november 2018

Levensloop en intergenerationaliteit

Risicogedrag van een jongere staat niet op zichzelf en zien we als een moment in de levensloop van een jongere. Risicogedrag en criminele loopbanen zijn mogelijk al in eerdere generaties gestart en worden beïnvloed door het gezinssysteem. Hoe wordt risicovol gedrag door generatie op generatie aan jongeren overgedragen? Welke patronen spelen een rol door generaties heen? De interventies van hulpverleners zijn niet los te zien van eerder of zelfs later ingrijpen door verschillende ketenpartners. Hoe komt het dat ondanks de kennis die we over de gezinssystemen hebben  gedrag en patronen zich blijven herhalen? Wat weten we hierover en wat moeten we vooral doen om jongeren en hun gezinssystemen te helpen de cirkel te doorbreken en nieuwe gedragspatronen te ontwikkelen? Als hulpverlener is reflectie op eigen handelen belangrijk om zicht te krijgen waar een interventie of ingrijpen niet geholpen heeft. En om greep te krijgen op welk moment in het leven van de jongere en gezinssysteem het juiste gedaan kan worden.

 

Aanleiding

Aanleiding voor het organiseren van dit congres is dat de leden van ForCA (het Forensisch Consortium Adolescenten) hebben besloten dat ForCA stopt per 1 januari 2019. ForCA heeft ruim 10 jaar lang haar functie als netwerkplatform goed  vervuld. De omgeving van de forensische jeugdzorg is veranderd. Leden zijn momenteel meer bezig met regionale netwerken en lokale netwerken. Deze dag wordt gezamenlijk georganiseerd door EFCAP, de Academische werkplaats Risico Jeugd, het Nederlands Jeugdinstituut, EFP en ForCA. Kortom ForCA wordt  in samenwerking met deze partners feestelijk uitgeluid.