nederlandse vereniging voor jeugdforensische gedragsdeskundigen

 

European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology &
other involved professions - The Netherlands

 

Studiedagen 2019

 

Donderdag 7 maart

Onze eerste studiedag van 2019 wordt op 7 maart in Utrecht georganiseerd. Voordat de lente begint bieden we een interessant programma rondom het thema seksualiteit. Seksueel grensoverschrijdend gedrag maar ook normaal seksueel gedrag komt in presentaties aan de orde. Wanneer is er sprake van experimenteren en wanneer worden grenzen overschreden. Hoe vragen we seksueel gedrag van jongeren eigenlijk uit? Waar moeten we aandacht voor hebben op het vlak van diagnostiek bij een verdachte van seksueel geweld. Welke  nieuwe inzichten zijn er op het vlak van behandeling van ernstige seksuele problematiek.

Donderdag 13 juni

Donderdag 13 juni zal in Utrecht de tweede studiedag georganiseerd. Middelengebruik, ontwikkelingen en trends, risico's en gevaren van specifieke middelen.  Is er sprake van problematisch gebruik en wanneer is het een verslaving die behandeling in de weg staat.

Wat kost het gebruik en wat kunt u doen? verslavingsdeskundigen en onderzoekers presenteren de laatste stand van zaken op het gebied van middelengebruik