nederlandse vereniging voor jeugdforensische gedragsdeskundigen

 

European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology &
other involved professions - The Netherlands

 

Studiedagen 2024

 

Accreditatie

Voor onze studiedagen vragen wij accreditatie aan bij de volgende kwaliteitsregisters:

  • NIP
  • NVO
  • FGzPT
  • SKJ (HBO-professionals)

Vanuit de verschillende kwaliteitsregisters worden er verschillende eisen gesteld betreffende de accreditatie. Samengevat betekent dit het volgende voor onze studiedagen:

  • Bij de studiedagen wordt er 100% aanwezigheid verwacht. 
  • Bij de digitale studieochtenden geldt een inloop tussen 09:00 - 09:15 uur.
  • Om 09:15 uur wordt de eerste link naar het accreditatieformulier ochtendregistratie gedeeld. Dit formulier dient volledig ingevuld te worden, indien de gegevens niet correct zijn ingevuld, kan er geen accreditatie worden toegekend. Check de ingevulde gegevens goed, voordat u op verzenden drukt. Wanneer je later inlogt dan 09:15 uur is de link naar het accreditatieformulier niet meer zichtbaar. De link wordt om 09:30 uur verwijderd. 
  • Om 12:15 wordt de tweede link naar het accreditatieformulier middagregistratie gedeeld. Dit formulier dient tevens volledig ingevuld te worden, indien de gegevens niet correct zijn ingevuld, kan er geen accreditatie worden toegekend. Check de ingevulde gegevens goed, voordat u op verzenden drukt. De link wordt om 12:30 uur verwijderd. 
  • Gedurende de digitale studiedagen kan een pop-up verschijnen waarin wordt gevraagd of de deelnemer nog live kijkt. Hier dient actief op gereageerd te worden. Dit betekend dat wanneer er niet gereageerd wordt er geen accreditatiepunten kunnen worden toegekend. 
  • Gedurende de digitale studiedagen zullen er diverse poll vragen gesteld worden. Op deze poll vragen dient actief gereageerd te worden. Dit betekend dat wanneer er niet gereageerd wordt er geen accreditatiepunten kunnen worden toegekend. 

Wil je meer informatie over de accreditatieeisen per kwaliteitsregister? Kijk dan op de volgende websites: 

Inspirerende inzichten voor forensische jeugdzorg

Maandag 26 februari 2024 houdt EFCAP-NL een fysieke studie dag met als titel ‘Inspirerende Inzichten voor de forensische jeugdzorg: een update van de meest recente (wetenschappelijke) ontwikkelingen. 

Laat je inspireren door de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de jeugdcriminaliteit, de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg. Neem deze direct mee naar de praktijk!

We brengen gedragsdeskundigen, psychiaters, criminologen en andere experts samen op de Hogeschool te Utrecht (vergadercentrum Domburg). We trappen de dag af met krachtige keynote sprekers: Prof. Dr. van der Laan die feiten en mythen rondom jeugdcriminaliteit ontrafelt en Dr. Thimo van de Pol die feiten over jeugdcriminaliteit wereldwijd presenteert. Daarna gaan we verder met: ‘Na de kritiek op het Top600 onderzoek: hoe nu verder met de aanpak van jeugdcriminaliteit.’ Landelijk Jeugdofficier van Justitie Openbaar Ministerie mw. Rianne de Back, journalist Paul Vugts, en Thimo van der Pol presenteren hun visie. Daarna gaan we hierover met elkaar in discussie.

Na de lunch volgen 6 workshops, verdeeld over 2 rondes. Onderwerpen waaruit gekozen kan worden zijn gewetensontwikkeling (Julia Tiemersma), wat is van belang bij behandelmotivatie en kan  transforensisch werken daarbij van belang zijn (Margriet Lenkens en Kees Mos), overcompensatie bij forensische jongeren (Erik Jongman), de grippapp om agressie te behandelen (Maaike Vriend en Joan van Hoorn) als ook, de ontwikkelingen rondom meisjes en criminaliteit (Louise Smallenburg en Helena Oldenhof) en risicofactoren bij jongeren om in de georganiseerde criminaliteit te komen (Ida Adamse en Henk Goldsteen). We sluiten af met een netwerkborrel. 

De prijs behoeft geen belemmering zijn: voor leden is het gratis, niet-leden € 75,- en studenten € 15,.-.

 Natuurlijk wordt er accreditatie aan gevraagd bij de NVvP, FGzP(t), VGCt, NVO, NIP en SKJ.

Mis deze kans niet om je praktijkervaring te verrijken niet en netwerk direct met vakgenoten/professionals!

U kunt hier klikken voor registratie en de details van de studiedag. Let op: Inschrijven kan tot 19 februari 2024. 

Studiedagen 2024

In 2024 zullen er 2 studiedagen georganiseerd worden, dit in verband met Efcap-EU. Voor meer informatie over het Efcap-EU congres verwijzen we u graag door naar de website: https://www.efcap.eu/

De eerste studiedag van 2024 zal plaatsvinden op 26 februari 2024 en is een fysieke studiedag. De datum van de tweede studiedag in 2024 wordt later bekend gemaakt. 

Houdt deze pagina in de gaten voor meer informatie ove de studiedagen zoals het inhoudelijke programma.