nederlandse vereniging voor jeugdforensische gedragsdeskundigen

 

European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology &
other involved professions - The Netherlands

 

Studiedagen 2023

 

Accreditatie

Voor onze studiedagen vragen wij accreditatie aan bij de volgende kwaliteitsregisters:

 • NIP
 • NVO
 • FGzPT
 • SKJ (HBO-professionals)

Vanuit de verschillende kwaliteitsregisters worden er verschillende eisen gesteld betreffende de accreditatie. Samengevat betekent dit het volgende voor onze studiedagen:

 • Bij de studiedagen wordt er 100% aanwezigheid verwacht. 
 • Bij de digitale studieochtenden geldt een inloop tussen 09:00 - 09:15 uur.
 • Om 09:15 uur wordt de eerste link naar het accreditatieformulier ochtendregistratie gedeeld. Dit formulier dient volledig ingevuld te worden, indien de gegevens niet correct zijn ingevuld, kan er geen accreditatie worden toegekend. Check de ingevulde gegevens goed, voordat u op verzenden drukt. Wanneer je later inlogt dan 09:15 uur is de link naar het accreditatieformulier niet meer zichtbaar. De link wordt om 09:30 uur verwijderd. 
 • Om 12:15 wordt de tweede link naar het accreditatieformulier middagregistratie gedeeld. Dit formulier dient tevens volledig ingevuld te worden, indien de gegevens niet correct zijn ingevuld, kan er geen accreditatie worden toegekend. Check de ingevulde gegevens goed, voordat u op verzenden drukt. De link wordt om 12:30 uur verwijderd. 
 • Gedurende de digitale studiedagen kan een pop-up verschijnen waarin wordt gevraagd of de deelnemer nog live kijkt. Hier dient actief op gereageerd te worden. Dit betekend dat wanneer er niet gereageerd wordt er geen accreditatiepunten kunnen worden toegekend. 
 • Gedurende de digitale studiedagen zullen er diverse poll vragen gesteld worden. Op deze poll vragen dient actief gereageerd te worden. Dit betekend dat wanneer er niet gereageerd wordt er geen accreditatiepunten kunnen worden toegekend. 

Wil je meer informatie over de accreditatieeisen per kwaliteitsregister? Kijk dan op de volgende websites: 

Criminal minds: Ligt in het brein een oplossing voor crimineel gedrag?

 Criminal Minds: ligt in het brein een oplossing voor crimineel gedrag?

De (on)mogelijkheden van neurobiologie in de forensische jeugdzorg

 

Zomerlezing en netwerkborrel EFCAP-NL 29 juni 2023:

Locatie: Aristo meeting center, Utrecht Centraal

Tijd: 15:30 uur -17:00 uur met aansluitend een netwerkborrel

 

Tijdens deze middag maak je kennis met de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van neurobiologie en de toepassing daarvan in de forensische (jeugd)zorg. Klinische implicaties van neuromodulatie als een niet-invasieve behandeling zijn veelbelovend. Onderzoek laat zien dat neuromodulatie kan helpen bij het verminderen van agressie en impulsiviteit, waardoor de kans op gewelddadige incidenten en crimineel gedrag kan afnemen. De integratie van neurobiologische en standaard psychosociale screening kan bijdragen aan een meer holistische behandeling van jongeren met risicovol gedrag en gedragsproblemen en is daarmee veelbelovend. Maar er zijn ook ethische dilemma's die aandacht verdienen en besproken worden.

Tijdens de zomerlezing is aandacht voor de (on)mogelijkheden van neurobiologische interventies en daarnaast wordt (vanuit de translationele forensische kinder- en jeugdpsychiatrie) een brug geslagen tussen de wetenschappelijke kennis en de praktijk van de forensische jeugdzorg. De bijeenkomst zal zorgen voor het verbreden en delen van kennis en praktische handvatten bieden in wat wel werkt wel en wat niet werkt.

Inschrijven kan vanaf maandag 22 mei door hier te klikken. 

 

Programma

 15:00-15:30       Inloop en opening door dagvoorzitter

 

15:30-16:15       Dr. Josanne van Dongen - Als neuromodulatie agressie kan tegengaan, moeten we dat dan willen?

 

16:15-17:00       Prof. Dr. Lucres Nauta – Jansen -  Vertalen van neurobiologische kennis naar de forensische praktijk

 

17:00                  Netwerkborrel

 

Dr. Josanne van Dongen

Als neuromodulatie agressie kan tegengaan, moeten we dat dan willen?

Recent onderzoek laat zien dat niet-invasieve neuromodulatie een veelbelovende interventie kan zijn voor het reduceren van verschillende vormen van externaliserend probleemgedrag, zoals impulsiviteit, emotionele dysregulatie en agressie. Deze interventies kennen weinig bijwerkingen en kunnen helpen om de levenskwaliteit van cliënten te verbeteren. In de forensische jeugdzorg zou neuromodulatie ook kunnen worden gebruikt bij jongeren met antisociaal gedrag, gedragsstoornissen en agressieproblemen. Deze jongeren hebben vaak een verminderde controle over hun impulsen en emoties, waardoor ze in conflict komen met de wet en in aanraking komen met justitie. Echter, er zijn ook ethische dilemma's die gepaard gaan met het gebruik van neuromodulatie in de preventie van crimineel gedrag. Het toepassen van neuromodulatie om gedrag te veranderen kan worden gezien als een inbreuk op de persoonlijke autonomie en integriteit van een individu. Dit kan ethische bezwaren oproepen, vooral als het gaat om toepassen van neuromodulatie bij minderjarigen en/of binnen een gedwongen kader. Tijdens de lezing zal er dieper ingegaan worden op de veelbelovende techniek van neuromodulatie en de ethische en juridische kwesties waarmee rekening gehouden dient te worden wanneer neuromodulatie zou worden ingezet in de forensische (jeugd)zorg.

 

 Prof. Dr. Lucres Nauta - Jansen

Hoofdbrekens & hartzaken: vertalen van neurobiologische kennis naar de forensische praktijk

Translationele forensische kinder- en jeugdpsychiatrie is een relatief nieuwe tak van de kinder- en jeugdpsychiatrie die zich richt op het vertalen van wetenschappelijke bevindingen naar de praktijk van de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie. Centraal staat de vraag hoe we de huidige neurowetenschappelijke kennis over de ontwikkeling van hersenfuncties en antisociaal gedrag beter kunnen integreren in de forensische praktijk. Kunnen we door betere integratie van zowel neurobiologische en psychosociale kenmerken van jongeren komen tot een betere inschatting van de risico’s en behoeften van jongeren en hoe kunnen we vervolgens interventies daar zo goed mogelijk op te laten aansluiten? Hoe kunnen professionals in de forensische jeugdzorg beter worden ondersteund bij het begrijpen en behandelen van psychiatrische problemen bij minderjarigen en kunnen meer minderjarigen worden geholpen bij het voorkomen van recidive en het opbouwen van een positieve toekomst. Tijdens mijn lezing zal ik ingaan op deze vragen; wat weten we al en welke stappen verwachten we in de nabije toekomst te zetten.

Studiedagen 2023

In 2023 zullen er 2 digitale studie ochtenden en een zomerlezing georganiseerd worden:

 • 16 maart 2023: thema 'behandelen vanuit de leefgroep' (digitale studie ochtend)
 • 29 juni 2023: thema: 'Criminal minds: Ligt in het brein een oplossing voor crimineel gedrag?' (zomerlezing)
 • 5 oktober 2023: thema 'trauma en delinquentie' (digitale studie ochtend)

Houdt deze pagina in de gaten voor meer informatie ove de studiedagen zoals het inhoudelijke programma.