nederlandse vereniging voor jeugdforensische gedragsdeskundigen

 

European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology &
other involved professions - The Netherlands

 

Studiedagen 2022

 

Online Studieochtend 17 november 2022 - Seksuele uitbuiting van minderjarigen: In gesprek over praktische handvatten om dit tegen te gaan

Seksuele uitbuiting is de meest voorkomende vorm van mensenhandel in Nederland. De aanpak van seksuele
uitbuiting van minderjarigen (ook wel loverboyproblematiek genoemd) heeft grote maatschappelijke en
politieke belangstelling. Er is veel aandacht voor in de media, maar ook binnen instellingen voor forensische en
(residentiële) jeugdzorg zijn diverse ontwikkelingen te zien met betrekking tot de signalering en passende
hulpverlening voor slachtoffers van mensenhandel. Alhoewel het aantal gemelde slachtoffers dalende is, lijkt
een steeds groter deel onopgemerkt te blijven. Wat zijn de huidige ontwikkelingen op het gebied van seksuele
uitbuiting, wat is de rol van digitalisering hierin, en wat kunnen zorgaanbieders of zorgprofessionals doen om
hierin te helpen en tijdig te signaleren? Maar ook, tegen welke dilemma`s kun je dan oplopen? Wat kunnen we
leren van ervaringsdeskundigen hierin? Hoewel de aandacht meestal uitgaat naar meisjes die seksueel worden
uitgebuit, richten we ons tijdens deze studiedag ook op jongens die slachtoffer van seksuele uitbuiting worden.
 
Tijdens de studiedag zal er aandacht zijn voor landelijke trends, de rol van digitalisering, het signaleren en
omgaan met slachtoffers van seksuele uitbuiting, en het verbeteren van de aangiftebereidheid?
De studiedag zal zorgen voor het verbreden van kennis, het delen van ervaringskennis en praktische
handvatten bieden in wat wel werkt wel en wat niet werkt.

Inschrijven kan door hier te klikken.

Programma:

9.00 Inloop: spoken word van een ervaringsdeskundige

9.15 Achtergronden van slachtoffers van seksuele uitbuiting

Suze Hageman (onderzoeker) en Dyonne Pennings (senior adviseur),  Nationaal Rapporteur
Mensenhandel en Seksueel Geweld Tegen Kinderen

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen heeft een onderzoek gedaan naar de achtergronden van minderjarige slachtoffers van seksueel geweld en slachtoffers van seksuele uitbuiting, “Brede Blik op Slachtofferschap”. In deze sessie lichten Suze en Dyonne toe met welke kwetsbaarheden en problemen mensen te maken hebben voordat ze slachtoffer worden waar in het ondersteunen bij het herstel en bieden van bescherming rekening mee gehouden moet kunnen worden. Ze gaan onder andere in op de thuissituatie, gezinsinkomen, onderwijs en persoonlijke problematiek van slachtoffers. Ze zullen ook kort iets vertellen over hoe online platformen een rol spelen in seksuele uitbuiting.

9.55 Aangifte doe je niet

Emma Simons, onderzoeker Centrum Kinderhandel en Mensenhandel

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) heeft in 2018 onderzoek gedaan naar factoren die een negatieve invloed hebben op de aangiftebereidheid van Nederlandse, minderjarige slachtoffers van seksuele buiting. In het onderzoek wordt een beslismodel toegelicht over de stadia die slachtoffers doorlopen voordat zij de keuze maken om wel of geen aangifte te doen en welke omstandigheden van invloed zijn op deze keuze. In de presentatie zal worden ingegaan op de bevindingen uit het onderzoek waarbij specifiek wordt ingegaan op de drempels die slachtoffers ervaren bij het kiezen van de strafrechtelijke oplossing, namelijk het doen van aangifte

10.35 Pauze

10.45 Inzet ervaringsdeskundigheid in de zorg

Rene Cardynaals, kinder -en jeugdpsychiater en Mukisa, ervaringsdeskundige

Mukisa is an inquisitive Muslim boy recruited from the age of 8 to recruit other children from the Ghettos of Kampala as child soldiers and, his only chance is to escape to Europe. In Europe, he falls into the hands of traffickers and has to sell drugs or his body.  Can he escape a second time and build a new life? Along with child and youth psychiatrist Rene Cardynaals (KJP, PSY-Care,  Via Icarus, affiliated with the Regional Coordination Point for Human Trafficking & Prostitution) will talk to us (and each other) we are able to ask: what do we learn from Mukisa's life story?

11.35 Platform HOPE

Mohini Awadpershad, ervaringsdeskundige

11.50 Signaleren slachtofferschap seksuele uitbuiting 

Gabrielle Mercera, onderzoeker Koraal

Het signaleren van seksuele uitbuiting is van groot belang voor preventie, het tijdig ingrijpen bij
slachtofferschap en het aanbieden van passende zorg en ondersteuning. In deze presentatie komt aan
bod op welke risicofactoren en signalen gelet kan worden door professionals om slachtofferschap te
voorkomen of (vroegtijdig) te herkennen. Speciale aandacht is er voor jongensslachtoffers, die vaak
nog meer onder de radar blijken te zijn dan meisjes. Er wordt ingegaan op welke stappen
professionals moeten namen na signaleren en er worden praktische handvatten gegeven.

12.30 Afsluiting

Accreditatie is aangevraagd bij NVO, NIP, FGzP, NvvP en het SKJ.

Efcap zomerlezing 23 juni 2022 - Gedigitaliseerde jeugddelinquentie en cybercrime

Op 23 juni 2022 vindt de zomerlezing met aansluitend een borrel plaats. De lezing, verzorgd door dr Inge Wissink van Universiteit Utrecht en Yoanne Spoormans van de Nationale politie, gaat over gedigitaliseerde jeugddelinquentie en cybercrime. Na afloop van de lezing bent u van harte welkom voor een drankje en ontmoeting.
 
Wij kijken er naar uit u te zien!

Wanneer: 23 juni 2022
Tijdstip: 15:30uur - 18:00 uur
Locatie: Zalen van Zeven in Utrecht

Aanmelden kan door hier te klikken. 


*Accreditatie wordt aangevraagd bij NIP/NVO, FGzPt en SKJ.

Studiedag 31 maart 2022 - Gangsta's Paradise

Gangsta’s Paradise: jeugd en zware criminaliteit

Online Studiedag EFCAP-NL 31 maart 2022

Hoewel de jeugdcriminaliteit de afgelopen jaren afneemt, neemt zware criminaliteit onder jongeren juist toe. Een kleine groep jongeren lijkt, soms al op jonge leeftijd, betrokken te zijn bij ernstige geweldsdelicten, soms zelfs bij georganiseerde misdaad. Wat maakt dat jongeren steeds vaker wapens gebruiken? Hoe komt het dat jongeren toetreden tot georganiseerde misdaad of gebruikt worden als loopjongen door zware criminelen? Wat is drill rap en wat voor rol speelt de drillcultuur bij geweld onder jongeren? Wat is nodig om dezen jongeren op het juiste pad te houden? Op 31 maart zoomen we tijdens de volgende EFCAP studieochtend in op deze vragen en wat we al weten over jeugd en zware criminaliteit.

Programma

09:00     Digitale inloop en opening door dagvoorzitter

09:15     Jonge aanwas in georganiseerde criminaliteit: de rol van familie

Dr. Veroni Eichelsheim, NSCR

  10:00     De (online) drillcultuur in Nederland

  Dr. Robby Roks

  Sinds 2019 is er in Nederland de nodige ophef over drillrap, een uit Chicago afkomstige muziekstijl.  In de media wordt drillrap expliciet gekoppeld aan de toename van steekincidenten onder jongeren en zelfs in verband gebracht met enkele dodelijke steekincidenten. Op basis van een onderzoek naar drillrap in Rotterdam zal dr. Robby Roks een beschrijving geven van de (online) drillrapcultuur.

  10:45     Pauze

  11:00     Zoek brede maatschappelijke coalities vanuit de hulpverlening. Kijk ook naar buiten!

  Drs. Eric Heidelberg; interviewer: Ingrid van den Boogerd

   Jeugdhulp en jeugdbescherming kunnen alleen effect hebben als ze aandacht geven aan beschermende factoren. In het gezin, in de wijk, in de samenleving. Dan gaat het om actief positie innemen in het debat rond drugs, criminaliteit, gokken, rolmodellen uit mode muziek et cetera. De hulpverlening moet gemeenten en samenleving veel meer uitdagen en bevragen hierover. 

  11:45     Lespakket maakt jongeren weerbaar tegen uitbuiting

  Drs. Linda Smit, Garage2020

  Garage2020 heeft samen met Noord-Holland Samen Veilig en de jongeren zelf een lespakket ontwikkelt om uitbuiting onder jongeren te voorkomen. Wat jongeren over uitbuiting moeten leren weten we, maar hoe zorg je ervoor dat de lesstof aantrekkelijk is voor jongeren en ook blijft hangen?

   12:30     Afronding

  Internationaal congres Efcap-EU - 18-20 mei 2022

  Het zevende internationale congres van Efcap-EU zou natuurlijk in 2020 worden gehouden in het Phillips stadion in Eindhoven. Als gevolg van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken is het congres vooralsnog uitgesteld naar mei 2022. 

  Het belooft een mooi, interessant congres te worden. Aanmelden kan via onderstaande link:

  https://efcap2022.com/registration/

  Bijdrage aan Nederlandse dag op congres Efcap-EU

  Werken met het Waaiermodel: Synergie is geen utopie!

  Vakmanschap op de leefgroep biedt kansen om te verbinden

  Residentiële behandeling staat sterk onder druk en het pleidooi voor een ambulante insteek wordt steeds vaker gehoord. Maar als ‘straffen’, ’bewaken’ of ‘beschermen’ een residentiële schakel in de keten noodzakelijk maakt, levert dat weer nieuwe vragen op over regime en behandelklimaat.

  Met het Waaiermodel leveren we een bijdrage aan deze discussie. Het biedt een helder kader voor de beantwoording van vragen over de vormgeving aan het regime, de integratie van therapeutische behandelingen en het ontvankelijk maken voor interventies, zowel tijdens als na de residentiële schakel. Ook wordt de focus gelegd op de verbinding met zowel de ouders als andere professionals zodat bij alle betrokkenen de neuzen eenzelfde kant op staan.

  Aan de hand van een casus leggen we de structuur van het Waaiermodel uit. Praktische handvatten ten behoeve van het vakmanschap op de leefgroep vloeien hieruit voort. Maar ook zoomen we in op de samenwerking met therapeuten, maatschappelijk werk, leerkrachten en professionals binnen het justitiële veld. Dat het geheel meer is dan de som der delen proberen we niet alleen te illustreren; we hopen met deze-presentatie alle aanwezigen te activeren en te inspireren.