nederlandse vereniging voor jeugdforensische gedragsdeskundigen

 

European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology &
other involved professions - The Netherlands

 

Studiedagen 2022

 

Efcap zomerlezing 23 juni 2022 - Gedigitaliseerde jeugddelinquentie en cybercrime

Op 23 juni 2022 vindt de zomerlezing met aansluitend een borrel plaats. De lezing, verzorgd door dr Inge Wissink van Universiteit Utrecht en Yoanne Spoormans van de Nationale politie, gaat over gedigitaliseerde jeugddelinquentie en cybercrime. Na afloop van de lezing bent u van harte welkom voor een drankje en ontmoeting.
 
Wij kijken er naar uit u te zien!

Wanneer: 23 juni 2022
Tijdstip: 15:30uur - 18:00 uur
Locatie: Zalen van Zeven in Utrecht

Aanmelden kan door hier te klikken. 


*Accreditatie wordt aangevraagd bij NIP/NVO, FGzPt en SKJ.

Studiedag 31 maart 2022 - Gangsta's Paradise

Gangsta’s Paradise: jeugd en zware criminaliteit

Online Studiedag EFCAP-NL 31 maart 2022

Hoewel de jeugdcriminaliteit de afgelopen jaren afneemt, neemt zware criminaliteit onder jongeren juist toe. Een kleine groep jongeren lijkt, soms al op jonge leeftijd, betrokken te zijn bij ernstige geweldsdelicten, soms zelfs bij georganiseerde misdaad. Wat maakt dat jongeren steeds vaker wapens gebruiken? Hoe komt het dat jongeren toetreden tot georganiseerde misdaad of gebruikt worden als loopjongen door zware criminelen? Wat is drill rap en wat voor rol speelt de drillcultuur bij geweld onder jongeren? Wat is nodig om dezen jongeren op het juiste pad te houden? Op 31 maart zoomen we tijdens de volgende EFCAP studieochtend in op deze vragen en wat we al weten over jeugd en zware criminaliteit.

Programma

09:00     Digitale inloop en opening door dagvoorzitter

09:15     Jonge aanwas in georganiseerde criminaliteit: de rol van familie

Dr. Veroni Eichelsheim, NSCR

  10:00     De (online) drillcultuur in Nederland

  Dr. Robby Roks

  Sinds 2019 is er in Nederland de nodige ophef over drillrap, een uit Chicago afkomstige muziekstijl.  In de media wordt drillrap expliciet gekoppeld aan de toename van steekincidenten onder jongeren en zelfs in verband gebracht met enkele dodelijke steekincidenten. Op basis van een onderzoek naar drillrap in Rotterdam zal dr. Robby Roks een beschrijving geven van de (online) drillrapcultuur.

  10:45     Pauze

  11:00     Zoek brede maatschappelijke coalities vanuit de hulpverlening. Kijk ook naar buiten!

  Drs. Eric Heidelberg; interviewer: Ingrid van den Boogerd

   Jeugdhulp en jeugdbescherming kunnen alleen effect hebben als ze aandacht geven aan beschermende factoren. In het gezin, in de wijk, in de samenleving. Dan gaat het om actief positie innemen in het debat rond drugs, criminaliteit, gokken, rolmodellen uit mode muziek et cetera. De hulpverlening moet gemeenten en samenleving veel meer uitdagen en bevragen hierover. 

  11:45     Lespakket maakt jongeren weerbaar tegen uitbuiting

  Drs. Linda Smit, Garage2020

  Garage2020 heeft samen met Noord-Holland Samen Veilig en de jongeren zelf een lespakket ontwikkelt om uitbuiting onder jongeren te voorkomen. Wat jongeren over uitbuiting moeten leren weten we, maar hoe zorg je ervoor dat de lesstof aantrekkelijk is voor jongeren en ook blijft hangen?

   12:30     Afronding

  Internationaal congres Efcap-EU - 18-20 mei 2022

  Het zevende internationale congres van Efcap-EU zou natuurlijk in 2020 worden gehouden in het Phillips stadion in Eindhoven. Als gevolg van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken is het congres vooralsnog uitgesteld naar mei 2022. 

  Het belooft een mooi, interessant congres te worden. Aanmelden kan via onderstaande link:

  https://efcap2022.com/registration/

  Bijdrage aan Nederlandse dag op congres Efcap-EU

  Werken met het Waaiermodel: Synergie is geen utopie!

  Vakmanschap op de leefgroep biedt kansen om te verbinden

  Residentiële behandeling staat sterk onder druk en het pleidooi voor een ambulante insteek wordt steeds vaker gehoord. Maar als ‘straffen’, ’bewaken’ of ‘beschermen’ een residentiële schakel in de keten noodzakelijk maakt, levert dat weer nieuwe vragen op over regime en behandelklimaat.

  Met het Waaiermodel leveren we een bijdrage aan deze discussie. Het biedt een helder kader voor de beantwoording van vragen over de vormgeving aan het regime, de integratie van therapeutische behandelingen en het ontvankelijk maken voor interventies, zowel tijdens als na de residentiële schakel. Ook wordt de focus gelegd op de verbinding met zowel de ouders als andere professionals zodat bij alle betrokkenen de neuzen eenzelfde kant op staan.

  Aan de hand van een casus leggen we de structuur van het Waaiermodel uit. Praktische handvatten ten behoeve van het vakmanschap op de leefgroep vloeien hieruit voort. Maar ook zoomen we in op de samenwerking met therapeuten, maatschappelijk werk, leerkrachten en professionals binnen het justitiële veld. Dat het geheel meer is dan de som der delen proberen we niet alleen te illustreren; we hopen met deze-presentatie alle aanwezigen te activeren en te inspireren.