nederlandse vereniging voor jeugdforensische gedragsdeskundigen

 

European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology &
other involved professions - The Netherlands

 

Studiedag 'Contact als basis' verplaatst naar 19 november 2020

 

Studiedag 'Contact als basis' verplaatst naar 19 november 2020

Geplaatst op 16-09-2020  -  Categorie: algemeen

Door de vele onzekerheden die het coronavirus nog steeds met zich meebrengt is er besloten de studiedag 'Contact als basis' geheel online te laten plaatsvinden. Verschillende sprekers zullen een online lezing geven waarna er de mogelijkheid is in kleinere groepen (zogeheten breakoutrooms) uiteen te gaan voor wat interactie. 

We hopen op deze manier nog steeds een inhoudelijk sterke en interessante studiedag neer te zetten. Omdat dit de eerste keer is dat we een studiedag online organiseren is besloten om geen kosten te verbinden aan deze dag. 

Waar gaat de studiedag over?

De specialistische gesloten jeugdzorg richt zich op jongeren met de meest ingewikkelde problematiek, niet één enkele stoornis, maar problemen op veel gebieden. Daarbij zijn jongeren soms gevaarlijk voor zichzelf of voor anderen. Hierdoor lukt het niet altijd om de juiste hulp op het juiste moment te bieden. De onmacht die dit veroorzaakt, kan zich vertalen in repressie en afzondering van kwetsbare jongeren. Dit terwijl we weten dat dit juist averechts werkt en dat het heel belangrijk is om in contact te komen met jongeren om te zorgen dat behandeling effect heeft. De specialistische gesloten jeugdzorg moet de plek blijven waar jongeren met ernstige problemen terecht kunnen en waar ze de juiste zorg krijgen die bij ze past. 

In deze studiedag gaan we in op wat er gebeurt in de instelling. Hoe ontstaat repressie, wat doen we als gedrag een reactie lijkt te geven om straf op te leggen? Hoe ervaren jongeren dit en wat kunnen we doen om een veilig behandelklimaat te creëren? Wat werkt in bejegening van jongeren en hoe zorgen we dat er een goede werkrelatie ontstaat?