nederlandse vereniging voor jeugdforensische gedragsdeskundigen

 

European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology &
other involved professions - The Netherlands

 

aanmelden voor online ochtend in mei

 

aanmelden voor online ochtend in mei

Geplaatst op 16-03-2021  -  Categorie: algemeen

aanmelden voor de online studie ochtend in mei is weer mogelijk via de website.  

Spreken we elkaars taal.
Deze ochtend is gericht op de verschillende disciplines die in het jeugdforenische werkveld ieder een eigen rol spelen. Officieren, rechters, raadsmedewerkers, psychologen, psychiaters en jeugdreclasserders, advocaten, behandelaren en begeleiders zijn welkom. wat kunnnen we van elkaar leren, hoe werken we het liefst samen en wanneer begrijpen we elkaar mogelijk ook niet.