nederlandse vereniging voor jeugdforensische gedragsdeskundigen

 

European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology &
other involved professions - The Netherlands

 

Aankondiging studiedag 21 januari

 

Aankondiging studiedag 21 januari

Geplaatst op 07-01-2021  -  Categorie: algemeen

Op 21 januari vindt er weer een nieuwe (online) studiedag plaats,
met als thema 'Kleinschaligheid in de Jeugdzorg'.

De laatste jaren is er toenemende maatschappelijke aandacht voor het
ontwikkelen van gezinsgerichte -en kleinschalige opvang voor kinderen en
jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. De opkomst van kleinschalige
voorzieningen laat in het residentiële forensische jeugdveld een snelle
ontwikkeling zien. Het idee achter kleinschalige voorzieningen is dat
heterogene en complexe problematiek om maatwerk vraagt en er niet kan
worden uitgegaan van een one-size-fits-all-benadering. Een kleinschalige
voorziening zou meer mogelijkheden bieden voor een veilig leefklimaat,
individuele aandacht, rust en continuïteit, en daardoor het aangaan van
nieuwe gehechtheidsrelaties stimuleren en de inzet van vrijheidsbeperkende
maatregelen verminderen. Daarmee lijken kleinschalige voorzieningen een
passender aanbod voor een complexe doelgroep. Maar wat weten we nu
over kleinschalige voorzieningen in het forensisch jeugdveld? Hier gaan we in
deze studiedag verder op in.
Relevante vragen die aan bod komen zijn:
- Waarom de ontwikkeling naar kleinschaligheid?
- Hoe zien deze kleinschalige voorzieningen eruit?
- Wat werkt in kleinschaligheid?
- Kunnen we leren van andere sectoren?