nederlandse vereniging voor jeugdforensische gedragsdeskundigen

 

European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology &
other involved professions - The Netherlands

 

13 juni, Drugs gebruik je niet alleen, Domstad Hogeschool, van 9.30 tot 16.00

 

13 juni, Drugs gebruik je niet alleen, Domstad Hogeschool, van 9.30 tot 16.00

Geplaatst op 18-04-2019  -  Categorie: algemeen  -  Auteur: Jaap Nagtegaal

Drugs gebruik je niet alleen

Middelengebruik is tot op zeker hoogte geaccepteerd in Nederland. Een biertje of sigaret mag best, maar alleen als je 18+ bent. Toch is het van belang om oog te hebben voor de samenhang tussen  middelengebruik en gedragsproblematiek zoals agressie en ordeverstoring. Ook andere gevolgen op korte termijn verdienen de aandacht. Zo kan het gebruik van cannabis, maar ook het gebruik van alcohol het risico  op depressieve gedachten doen toenemen. Deze korte termijn gevolgen zorgen er voor dat jongeren in de (forensische) jeugdzorg en het speciaal onderwijs veel meer middelen gebruiken en met middelen experimenteren dan jongeren buiten de jeugdzorg. Juist deze oververtegenwoordiging in de jeugdzorg maakt het belangrijk dat er aandacht is voor hoe het beste een verslaving behandeld kan worden en over het samengaan met andere stoornissen.

Nieuwe perspectieven van waaruit verslaving wordt bestudeerd zijn interessant voor het forensisch vakgebied. Er wordt steeds meer bekend over het samengaan van verslaving en andere psychische stoornissen. De netwerkbenadering biedt ook op dit gebied interessante inzichten. In het addendum dat in 2018 is toegevoegd aan de Multidisciplinaire Richtlijn Stoornissen in het gebruik van Drugs wordt gewezen op het belang om stoornissen niet apart van elkaar te beschouwen, maar juist met elkaar in verband te brengen. Deze invalshoek heeft implicaties voor zowel de diagnostiek als de behandeling. Zo moet men zich in de diagnostiek realiseren dat effecten van middelen sterk kunnen lijken op symptomen van andere psychische stoornissen. En in de behandeling is het vaak raadzaam om eerst het middelengebruik te staken of te verminderen, alvorens een comorbide psychische stoornis te diagnosticeren en behandelen. Aandacht voor de invloed van het systeem en de rol van het systeem bij de behandeling zal duidelijk maken dat middelengebruik niet alleen de jongere aangaat maar dat het hele systeem betrokken is.

Daarnaast zijn er steeds meer trends aanwijsbaar; de diversiteit van middelen die worden gebruikt, maar waaraan jongeren ook verslaafd kunnen raken wordt steeds groter.

Tijdens de studiedag op 13 juni willen we stil staan bij die trends en bij de gevolgen van middelen gebruik voor jongeren, Ook besteden we aandacht aan de vraag over het ontstaan van verslavingsgedrag en hoe de verslaving en het verslavingsgedrag blijft bestaan. De klinische implicaties en voorbeelden van evidence based behandeling krijgen daarnaast op deze dag ook uitgebreid aandacht.