nederlandse vereniging voor jeugdforensische gedragsdeskundigen

 

European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology &
other involved professions - The Netherlands

 

Donderdag 7 maart

 

Seks, Relationele vaardigheden en weerbaarheid

Donderdag 7 maart  zal in Utrecht onze eerste studiedag van 2019 worden georganiseerd. Voordat de lente begint  bieden we vanaf 10.00 uur een interessant programma rondom het thema seksualiteit. Seksueel grensoverschrijdend gedrag maar ook normaal seksueel gedrag komt in presentaties aan de orde. Wanneer is er sprake van experimenteren en wanneer worden grenzen overschreden. Hoe vragen we seksueel gedrag van jongeren eigenlijk uit? Waar moeten we aandacht voor hebben op het vlak van diagnostiek bij een verdachte van seksueel geweld. Welke  nieuwe inzichten zijn er op het vlak van behandeling van ernstige seksuele problematiek.

 

Dr. Hanneke de Graaf is werkzaam als projectleider en onderzoeker bij Rutgers, kenniscentrum seksualiteit. Zij zal de studiedag beginnen  met een schets van de normale seksuele ontwikkeling en seksuele gezondheid in Nederland. Hoe kan onderzoek naar seksuele gevoelens en gedragingen bij kinderen en jeugdigen het beste worden uitgevoerd? Is de seksuele ontwikkeling aan het veranderen onder invloed van social media en internetgebruik en welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Is het tijd voor een uitbreiding van het onderzoek naar de seksuele gezondheid onder jongeren die in de justitiële jeugd inrichtingen geplaatst zijn

 

Dr. Ellis ter beek neemt u vervolgens mee in laatste stand van zaken en het onderzoek naar de effecten van behandeling. Welke goede onderzoeken zijn er eigenlijk op dit vlak  en wat komt er uit haar onderzoek naar de aard en de effecten van de behandeling bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Kan de behandeling minder op de terugvalrisico’s gericht worden en meer op de specifieke behandelingsbehoefte van de dader ?

 

Tijdens de lunch is er natuurlijk tijd om uw netwerk te spreken en er zal natuurlijk een half uur gebruikt worden om de jaarvergadering vlot te laten verlopen.

 

Drs. Dakmar Teirlinck is behandelaar op de afdeling voor jongens met ernstige seksuele problematiek bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting, op de locatie in Breda. Hier behandelt hij in een multidisciplinair team de jongeren bij wie een hoog risico op herhaling van seksueel grensoverschrijdend gedrag is vastgesteld. Aan de hand van een casus zal hij de belangrijke fasen en stappen in de behandeling van jongeren in de JJI met u bespreken.

 

Gert-Jan Vis is kennisnetwerkcoordinator seksualiteit en werkzaam bij Pluryn. Hij heeft in die rol  gesprekken met cliënten na een vage onthulling / een signaal welke kan wijzen op een strafbaar feit op het vlak van seksualiteit. De taxatiegesprekken zijn bedoeld om in te schatten of er mogelijk sprake is geweest van seksueel grensoverschrijdend contact. De uitkomst van een dergelijk gesprek kan gebruikt worden ter ondersteuning bij vervolgstappen zoals een aangifte van de cliënt bij justitie maar ook  in de begeleiding van de cliënt.

We sluiten de dag af om 16:00 uur 

 

Opgaveformulier voor introducés voor de Studiedag Efcap-nl:

 

SEKS, RELATIONELE VAARDIGHEDEN en WEERBAARHEID

Problemen met Seks, diagnostiek en behandeling

 

 d.d. donderdag 7 maart  2019

Velden met een sterretje zijn verplichte velden. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dank voor het invullen en graag tot 7 maart.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn, wilt u ons dit dan zo snel mogelijk laten weten?

--------------------------

Aan de bijeenkomst zijn voor EFCAP-leden geen kosten verbonden.

Introducés zijn van harte welkom en betalen € 40,-.

Gelieve het bedrag over te maken vóór de studiedag op rekeningnummer:

NL69INGB0007904666 t.n.v. EFCAP-NL te Bemmel.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------