nederlandse vereniging voor jeugdforensische gedragsdeskundigen

 

European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology &
other involved professions - The Netherlands

 

Aanmelden online ochtend 27 mei

 

Spreken we elkaars taal

Online studieochtend: 


Deze ochtend is gericht op de verschillende disciplines die in het jeugdforenische werkveld ieder een eigen rol spelen. Officieren, rechters, raadsmedewerkers, psychologen, psychiaters en jeugdreclasserders, advocaten, behandelaren en begeleiders zijn welkom. wat kunnnen we van elkaar leren, hoe werken we het liefst samen en wanneer begrijpen we elkaar mogelijk ook niet.

U leest binnenkort meer over het interessante programma en de sprekers 

 

Opgaveformulier Studiedag Efcap-nl

Onderwerp: Spreken we elkaars taal
Donderdag 27 mei 2021

 

Velden met een sterretje zijn verplichte velden. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dank voor het invullen en graag tot 27 mei!

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn, wilt u ons dit dan zo snel mogelijk laten weten?

--------------------------

Aan de bijeenkomst zijn voor EFCAP-leden geen kosten verbonden.

Introducees zijn van harte welkom en betalen € 25,-.

Gelieve het bedrag voor 25 mei over te maken op rekeningnummer:

NL69INGB0007904666 t.n.v. EFCAP-NL te Bemmel.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------